Boka tid 0611-51 19 90 Praktikertjänst
Priser

Priser

Som patient har du rätt att i förväg få veta vad din behandling kommer att kosta. Den tandvård och de behandlingar som vi bedriver har i huvudsak en fast kostnad. Mottagningen är ansluten till Försäkringskassan och det allmänna tandvårdsstödet vilket består av två delar:

Tandvårdsbidrag: Beroende på din ålder är tandvårdsbidraget 300 eller 600 kronor per år. Barn och ungdomar upp till 22 år har kostnadsfri vård hos vårdgivare som har avtal om barntandvård. Mellan 22 och 29 år är bidraget 600 kronor/år. Mellan 30 och 64 år är bidraget 300 kronor/år. Från 65 år och uppåt är bidraget 600 kr/år.

Högkostnadsskydd: Högkostnadsskyddet innebär att du som patient betalar hela arvodet själv upp till 3 000 kronor. För tandvårdskostnader därutöver betalar Försäkringskassan 50 procent upp till 15 000 och 85 procent för kostnader som överstiger 15 000 kronor. Försäkringskassans ersättning beräknas enligt deras referenspriser. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Finansiering: Tandläkarekedjans personal hjälper dig att välja rätt finansieringsform. Vi erbjuder finansiering av tandvård via Lowell Fakturatjänst med avbetalningsplaner från 3 till 36 månader.

 

Boka

Boka tid